Prosjektarbeid inland og utland , med spesielt fokus på Sør-Amerika

Vi utfører forskjellige type prosjekter i en bedrift som foreksempel kontaktledd mellom bedrift og offentlige myndigheter og øvrige oppgaver vi har bred kompetanse på innen næringsliv og det offentlige.

'

Prosjekt:www.recyclingnorway.com

Facebooksiden : "Vi som kjemper for industriarbeidsplasser innen resirkulering i Nesset Kommune(nye Molde Kommune)"

Vårt historiske prosjekt fra Klondike

www.scandinavian-klondikestories.com