Prosjektarbeid inland og utland , med spesielt fokus på Sør-Amerika når det gjelder utland

Vi utfører forskjellige type prosjekter i en bedrift som foreksempel kontaktledd mellom bedrift og offentlige myndigheter og øvrige oppgaver vi har bred kompetanse på innen næringsliv og det offentlige. Jeg har en rekke styreverv i småbedrifter.

'