Prosjektarbeid inland og utland , med spesielt fokus på Sør-Amerika når det gjelder utland

Vi kan utføre en rekke forskjellige type prosjekter i en bedrift som foreksempel kontaktledd mellom bedrift og offentlige myndigheter ,samt øvrige oppgaver som vi har bred kompetanse på. Jeg har en rekke styreverv i småbedrifter.

'