Erfaring med drift av mindre hotell fra "A til Å", leder i Nesset reiselivsforening i flere år

Vi har vært med på å utvikle strategisk reiselivsplan for Nesset Kommune og Nye Molde Kommune

Vi har forvaltet Siramoen Fiskevilla i 17 år med salg av aktivitetspakker innen laksefiske rettet mot privatgrupper og større bedrifter/banker samt vært ansvarlig for selve driften

Del denne siden