Satser diett ,overnatting osv

https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/lonn/reise-og-diett/

https://www.sticos.no/fagstoff/satser/statens-reiseregulativ

Del denne siden